Έλεγχος Διακίνησης Ζώων & Φορτίων Κρέατος

Επικοινωνία

Τεχνική Υποστήριξη

Η Τηλεφωνική Υποστήριξη της Εφαρμογής "Ελεγχος Διακίνησης Ζώων και Κρέατος"
λειτουργεί από τις 10:00-15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα:

(210) 880 2338
Υπεύθυνος Έργου
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων
Δ/νση Πληροφορικής - Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών & Ασφάλειας Συστημάτων